کارمزد معاملات

زمان مطالعه: 5 دقیقه
انتشار ۶ آبان ۱۳۹۹
تعداد بازدید: 29725
سطح مبتدی

معاملات بازار سرمایه مانند معاملات در هر بازار دیگری با هزینه‌هایی همراه است. این هزینه‌ها شامل کارمزد ارکان مختلف بازار سرمایه مانند کارگزار، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، شرکت مدیریت فناوری و … و نیز هزینه مربوط به مالیات است.

نکات مربوط به هزینه معاملات

  • به محض انجام معامله، هزینه‌های مربوط به آن از طرفین معامله دریافت می‌شود.
  • کلیه هزینه‌های معاملات، به صورت خودکار در حساب نزد کارگزار طرفین معامله لحاظ می‌شود.
  • در معاملات بازار سرمایه، از خریدار مالیاتی دریافت نمی‌شود و فقط فروشنده باید مالیات پرداخت کند. 
  • همه معاملات بازار سرمایه مشمول مالیات نمی‌شوند. به عنوان مثال، معاملات واحدهای صندوق سرمایه گذاری معاف از مالیات است.
  • هزینه انجام معامله ارتباطی به سود یا زیان طرفین معامله ندارد و تنها به ارزش معامله وابسته است. به عبارت دیگر، مهم نیست که فروشنده سود کرده است یا زیان کرده است و به هر حال، باید هزینه‌های معامله را بپردازد.
  • با توجه به نوع هر ورقه بهادار، کارمزد ارکان مختلف بازار سرمایه و در نتیجه کارمزد معاملات آن تعیین می‌شود.

واریز ۳۷/۵٪ از کارمزد کارگزاری‌ها به حساب صندوق توسعه بازار

مطابق با دستور العمل‌ها، معادل ۳۷/۵ درصد از درآمد ناشی از کارمزد معاملات سهام و حق تقدم سهام کارگزاری‌ها به حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار واریز می‌شود. این کار با هدف حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار صورت می‌پذیرد.

محاسبه کارمزد معاملات ۵ میلیون ریالی و کمتر 

بر اساس مصوبه‌ سازمان بورس اوراق و بهادار تهران در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰، سقف کارمزد دریافتی کارگزاران برای معاملاتی که ارزش آن‌ها ۵ میلیون ریال (۵۰۰ هزارتومان) یا کمتر باشد، مبلغ ۲۰ هزار ریال (۲ هزار تومان) در نظر گرفته شده است. با این حساب کارگزاران می‌توانند برای هر معامله ۵۰۰ هزار تومانی یا کمتر، مبلغ ۲ هزار تومان کارمزد دریافت کنند. علی‌رغم این مصوبه، کارگزاری مفید در معاملات ۵۰۰ هزار تومانی یا کمتر، سقف کارمزد را دریافت نکرده و کارمزد متناسب با هر معامله را لحاظ می‌کند.

به‌عنوان مثال، در عرضه اولیه «ددانا» که قیمت تمام شده آن کمتر از ۵۰۰ هزار تومان بود، کارگزاری مفید علی‌رغم این‌که امکان لحاظ مبلغ ۲ هزار تومان به‌عنوان کارمزد برای هر معامله را داشت، مبلغ ۷۷۲ تومان را دریافت کرد.

کارمزد معاملات در بورس اوراق بهادار

کارمزد خرید و فروش سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به تفکیک ارکان مختلف به شرح زیر است:

بورس|فرابورس
شرح کارمزدخریدفروش|خریدفروش
کارگزاری۰/۰۰۱۹ ۰/۰۰۱۹| ۰/۰۰۱۹ ۰/۰۰۱۹
صندوق توسعه بازار۰/۰۰۱۱۴ ۰/۰۰۱۱۴| ۰/۰۰۱۱۴ ۰/۰۰۱۱۴
بورس یا فرابورس۰/۰۰۰۲۵۶ ۰/۰۰۰۲۵۶| ۰/۰۰۰۲۵۶ ۰/۰۰۰۲۵۶
سپرده گذاری مرکزی۰/۰۰۰۰۹۶۰/۰۰۰۱۴۴| ۰/۰۰۰۰۹۶ ۰/۰۰۰۱۴۴
مدیریت فناوری۰/۰۰۰۰۸۰/۰۰۰۱۲| ۰/۰۰۰۰۸ ۰/۰۰۰۱۲
حق نظارت سازمان۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰۲۴|۰/۰۰۰۱۶ ۰/۰۰۰۲۴
مالیات۰۰/۰۰۵|۰ ۰/۰۰۵
جمع کل۰/۰۰۳۷۱۲۰/۰۰۸۸|۰/۰۰۳۶۳۲ ۰/۰۰۸۸

با توجه به جدول فوق، مجموع کارمزد برای خرید و فروش سهام در بورس ۰/۰۱۲۵۱۲ و در فرابورس ۰/۰۱۲۴۳۲ یا به صورت تقریبی ۱/۲۵٪ می‌باشد. در ادامه ضمن آشنایی با مفاهیم ارزش خالص و ارزش ناخالص سفارش، به ارائه مثال‌هایی در این خصوص می‌پردازیم.

ارزش خالص و ارزش ناخالص سفارش

ارزش ناخالص سفارش عبارت است از حاصل ضرب قیمت در حجم سفارش. ارزش خالص سفارش نیز از لحاظ شدن هزینه‌های مربوط به معامله در ارزش ناخالص سفارش به دست می‌آید.

 در یک معامله، طرف خریدار باید مبلغی به اندازه ارزش ناخالص سفارش به اضافه هزینه‌های مربوط به آن را بپردازد. به فروشنده نیز مبلغی برابر با ارزش ناخالص سفارش منهای هزینه‌های مربوط به آن، پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر:

CB = (P×V) + Cb

CS = (P×V) – Cs

P: قیمت V: حجم (تعداد) Cb: هزینه خرید Cs: هزینه فروش

CB: ارزش خالص سفارش خرید CS: ارزش خالص سفارش فروش

مثال

فرض کنید سهام شرکت الف در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش شده و معامله می‌شود. شخصی برای خرید ۱,۰۰۰ سهم از این شرکت به نرخ ۲۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش کرده است و در همین نرخ، معامله انجام شده است. می‌دانیم مجموع کارمزدی که خریدار و فروشنده برای این معامله باید بپردازند به ترتیب معادل ۰/۰۰۳۷۱۲ و ۰/۰۰۸۸ حاصل ضرب قیمت در تعداد سهام معامله شده است. خواهیم داشت:

CB = (P×V) + Cb = (۲۰,۰۰۰×۱,۰۰۰) +  [( ۲۰,۰۰۰×۱,۰۰۰)×۰/۰۰۳۷۱۲] = ۲۰,۰۷۴,۲۴۰

CS = (P×V) – Cs = (۲۰,۰۰۰×۱,۰۰۰) –  [( ۲۰,۰۰۰×۱,۰۰۰)×۰/۰۰۸۸] = ۱۹,۸۲۴,۰۰۰

در این معامله، خریدار مبلغ ۲۰,۰۷۴,۲۴۰ ریال پرداخت کرده است و در طرف مقابل، فروشنده مبلغ ۱۹,۸۲۴,۰۰۰ دریافت می‌کند.

در مثالی دیگر، فرض کنید سهام شرکت ب در فرابورس ایران پذیرش شده و معامله می‌شود. شخصی برای خرید ۳,۰۰۰ سهم از این شرکت به نرخ ۴۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش کرده است و در همین نرخ، معامله انجام شده است. می‌دانیم مجموع کارمزدی که خریدار و فروشنده برای این معامله باید بپردازند به ترتیب معادل ۰/۰۰۳۶۳۲ و ۰/۰۰۸۸ حاصل ضرب قیمت در حجم سهام معامله شده است. خواهیم داشت:

CB = (P×V) + Cb = (۴۰,۰۰۰×۳,۰۰۰) +  [(۴۰,۰۰۰×۳,۰۰۰)×۰/۰۰۳۶۳۲] = ۱۲۰,۴۳۵,۸۴۰

CS = (P×V) – Cs = ( ۴۰,۰۰۰×۳,۰۰۰ ) –  [(۴۰,۰۰۰×۳,۰۰۰)×۰/۰۰۸۸] = ۱۱۸,۹۴۴,۰۰۰

در این معامله، خریدار مبلغ ۱۲۰,۴۳۵,۸۴۰ ریال پرداخت کرده است و در طرف مقابل، فروشنده مبلغ ۱۱۸,۹۴۴,۰۰۰ دریافت می‌کند.

لازم به ذکر است که کارمزد معامله سهام با سایر اوراق بهادار مانند اوراق با درآمد ثابت، گواهی سپرده کالایی، واحدهای صندوق‌های قابل‌معامله (ETF) و … متفاوت است. برای اطلاع از جزئیات کارمزد همه اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه ایران می‌توانید به گزارش “سقف نرخ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایران” تهیه شده توسط اداره نظارت بر بورس‌ها مراجعه کنید.

محمد فرخیان کارشناس بازار سرمایه
guest
22 دیدگاه
قدیمی ترین
جدیدترین
Inline Feedbacks
View all comments
سجاد مغربی

بسیار عالی ممنون از نمونه مثال

کارگزاری مفید

با سلام
رضایت شما باعث افتخار ماست. با تشکر

حسین شهیدی

سلام عالی توضیح داده شده. خلاصه و‌‌‌‌ مفید، کامل و دقیق. واقعا ممنون از زحماتتون.

کارگزاری مفید

با سلام
از توجه و حمایت شما سپاسگزاریم.

لشگری

حداقل مبلغ معامله چقدر باید باشد؟

کارگزاری مفید

باسلام
حداقل مبلغ خرید‌ سهام پنج میلیون ریال+کارمزد خرید (حداقل معامله =۵۰۴۰۰۰ تومان) می‌باشد.
همچنین حداقل مبلغ فروش سهام نیز 5هزار تومان به همراه کارمزد معاملات می باشد.

هالین

باسلام
من یه سوال دارم،چرا وقتی یک سهمی میخرم همان زمان 1.2% در ضرر هستم؟
مگه فقط کارمزد خریدار رو ازم کسر نمیکنه؟
ممنون میشم راهنمایی بفرمائید.

کارگزاری مفید

با سلام.
در پرتفوی عملکرد محاسبات متناسب با مجموع کارمزد خرید و فروش می‌باشد که مجموع کارمزد برای خرید و فروش سهام در بورس و یا فرابورس به صورت تقریبی 1.25 درصد است اما برای خرید فقط همان کارمزد خرید از شما کسر خواهد شد.

محمدعلی

سلام عرض می کنم،
وقت شما بخیر؛

در خصوص صندوق های ETF (علی الخصوص مبتنی بر طلا)، لطفا ریز کارمزد دریافتی از خریدار و فروشنده را بر اساس آخرین ابلاغیه ها بفرمایید. بسیار ممنونم از لطف تون.

کارگزاری مفید

با سلام.
کارمزد خرید برای صندوق‌های مبتنی بر گواهی سپرده کالایی سکه طلا برابر با 0.115 درصد است. میزان کارمزد فروش نیز مشابه کارمزد خرید است.
کارمزد خرید صندوق‌های سهامی ETF برابر با 0/116 درصد و میزان کارمزد فروش 0/11875 درصد می‌باشد.
کارمزد خرید صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط ETF برابر با 0/06075 درصد و میزان کارمزد فروش 0/066125 می‌باشد.
کارمزد خرید صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت ETF برابر با 0/01875 درصد و میزان کارمزد فروش 0/01875 درصد می‌باشد.
کارمزد خرید صندوق‌های سرمایه گذاری کالایی ETF برابر با 0/115 درصد و میزان کارمزد فروش نیز مشابه کارمزد خرید است.

منصور

سلام کارمزد خرید و فروش صندوق سهامی کاریزما اهرمی چنده ؟

کارگزاری مفید

باسلام
کارمزد خرید 0/00116 و کارمزد فروش 0.00118 است.

فرهادیان

سلام نمیخواد این همه فرمول طرح کنید ساده بگوید مثلا یک نفر 1 میلیون سهام می‌خواهد بفروشد چند تومان کار مزد به او تعلق می‌گیرد

کارگزاری مفید

باسلام
کارمزد فروش 88صدم درصد است که طبق فرمولی که اعلام شد میتوانید کارمزد مورد نظر را محاسبه فرمایید.

فرهاد

ساده اش اینه
یک میلیون تومان سهام بفروشی ۸۸ هزار تومان باید کار مزد بدی
در واقع ۹۱۲ هزار تومن گیرت میاد
آقا هر سهمی خریدی اگه بخواهی سود کنی با خیال راحت ۲ درصد مثبت شد تازه یه ذره سود کردی
اگه اشتباه می‌کنم کارشناسا تصحیح کنند
سپاس

کارگزاری مفید

با سلام.
«هزینه معامله» در پنجره خرید و فروش محاسبه و نوشته میشود.
میتوانید مبلغ دقیقی که بابت کارمزد پرداخت میکنید را از همان قسمت مشاهده نمایید.

محمد

اگر به حساب مفید خود پول واریز کنیم ولی معامله ای انجام نشه، موقع برداشت همون پول هزینه ای کسر میشه؟

کارگزاری مفید

با سلام.
خیر وقتی معامله ای انجام ندهید، کارمزدی از شما کسر نمیشود و همان مبلغی که واریز کرده اید را میتوانید برداشت کنید.

محمد

با سلام در پنل معاملاتی کارمزد معامله سهم استیل در خرید و فروش یکسان و برابر حدود 0.00114 لحاظ شده. این مغایر با عدد 0.003712 می باشد. آیا مابقی کارمزدها در جای دیگری لحاظ می شه؟

کارگزاری مفید

با سلام.
کارمزد صندوق سهامی استیل با کارمزد سهام متفاوت بوده و مجموع کارمزد خرید و فروش در صندوق استیل برابر با ۰.۰۰۲۳۴۷۵ می‌باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر مقاله «کارمزد معاملات» را مطالعه کنید.

حسین

وقت بخیر.
دلیل تفاوت جزیی که در محاسبه دستی (با ماشین حساب) و محاسبه سامانه مفیدتریدر در زمینه کارمزدهای خرید و فروش معاملات هست چیه؟
این مشکل در سهام شرکت های بورسی و فرابورسی و صندوق های طلا و زعفران وجود نداره ولی در صندوق های مختلط (فقط کارمزد فروش) ، صندوق های سهامی و صندوق های درآمد ثابت (کارمزد خرید و فروش) متفاوت از عددی بدست میاد که با ماشین حساب محاسبه میشه.

* مثال صندوق مختلط زیتون با فرض یکسان بودن قیمت خرید و فروش

– حجم خرید 1000 قیمت خرید/فروش 18500 ريال ( کارمزد خرید 0.0006075 و کارمزد فروش 0.00066125 )
– کارمزد خرید در مفیدتریدر برابر با 11248 ولی با ماشین حساب 11239 (اختلاف 9 ريال) و کارمزد فروش در مفیدتریدر 12247 ولی با ماشین حساب 12233 (اختلاف 14 ريال)

* مثال صندوق سهامی اطلس با فرض یکسان بودن قیمت خرید و فروش

– حجم خرید 1000 قیمت خرید/فروش 405399 ريال ( کارمزد خرید 0.00116 و کارمزد فروش 0.0011875 )
– کارمزد خرید در مفیدتریدر و ماشین حساب یکسان و برابر با 470263 و کارمزد فروش در مفیدتریدر 481614 ولی در ماشین حساب 481411 (اختلاف 203 ريال)

* مثال صندوق درآمد ثابت آوند با فرض یکسان بودن قیمت خرید و فروش

– حجم خرید 1000 قیمت خرید/فروش 12622 ريال ( کارمزد خرید و فروش هر کدام برابر با 0.0001875 )
– کارمزد خرید در مفید تریدر 2373 ولی در ماشین حساب 2367 (اختلاف 6 ريال) و کارمزد فروش در مفیدتریدر 2373 ولی در ماشین حساب 2367 (اختلاف 6 ريال)

هر چند اختلاف ها ناچیز هست ولی در اعداد و مبالغ بالاتر چشمگیرتر می شود و همین مساله روی مبلغ نهایی خرید و مبلغ نهایی فروش تاثیر گذار هست. این روش محاسباتی در مورد سهام شرکت های بورسی و فرابورسی و صندوق های طلا و زعفران فاقد اشتباه محاسباتی و عیناً برابر می باشد.
اگر امکانش هست بنده رو راهنمایی بفرمایید در محاسبات من اشتباهی هست یا شیوه محاسبه کارمزد در کارگزاری با فرمولی متفاوت می باشد.

کارگزاری مفید

با سلام، با توجه به اینکه موضوع مد نظر نیاز به بررسی دقیق‌تر و دریافت اطلاعات از شما را دارد، خواهشمند است جهت بررسی بیشتر از طریق راه‌های ارتباطی زیر با کارشناسان در ارتباط باشید:
شماره تماس 0218700 (همه روزه و ۲۴ ساعت شبانه‌روز)
ایمیل 8700@emofid.com همه روزه از ساعت 7:30 الی 00:30)
چت آنلاین کارگزاری مفید در سامانه‌های معاملاتی (همه روزه از ساعت 7:30 الی 00:30)