برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

به صورت کلی ۴ روش متفاوت برای افزایش سرمایه وجود دارد: افزایش سرمایه از محل سود انباشته، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده و افزایش سرمایه از محل صرف سهام. شرکت‌ها بسته به صلاحدید خود می‌توانند از طریق یکی از این روش‌ها یا ترکیبی از آن‌ها، افزایش سرمایه بدهند. در این درس، افزایش سرمایه از محل سود انباشته مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مطالب کلیدی درس

  • شرکت‌ها آن بخش از سود سالیانه خود را که به صورت نقدی بین سهامداران تقسیم نمی‌کنند، در شرکت ذخیره می‌کنند که به آن سود انباشته گفته می‌شود.
  • در افزایش سرمایه از محل سود انباشته، از خارج شرکت وجه نقد جدیدی به شرکت وارد نمی‌شود و شرکت‌ها با برداشت از حساب سود انباشته، منابع مالی جدید مورد نیاز خود را تامین می‌کنند.
  • با افزایش سرمایه از محل سود انباشته، به سهامداران سهام جایزه تعلق می‌گیرد.
  • در افزایش سرمایه از محل سود انباشته، درصد مالکیت سهامداران تغییر نمی‌کند.

مدرس دوره

سید مصطفی موسوی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو