برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

مطابق با اصل بهای تمام شده تاریخی در حسابداری، تمامی رویدادهای مالی به بهای تمام شده در تاریخ وقوع در صورت‌های مالی ثبت می‌شوند. با گذشت زمان و در اثر تورم، ارزش واقعی دارایی‌هایی مانند زمین و ساختمان بیشتر از مقدار ثبت شده در صورت‌های مالی می‌شود. شرکت‌ها با تجدید ارزیابی دارایی‌ها، ساختار مالی خود را اصلاح می‌کنند. در این درس، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مطالب کلیدی درس

  • تجدید ارزیابی دارایی‌ها به معنای محاسبه ارزش فعلی دارایی‌های شرکت و ثبت اعداد و ارقام جدید آن‌ها در ترازنامه شرکت است.
  • شرکت ها مطابق با قانون تجارت و برای اصلاح ساختار مالی خود می‌توانند از روش تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه بدهند.
  • در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، به سهامداران سهام جایزه تعلق می‌گیرد.
  • در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، از خارج شرکت وجه نقد جدیدی به شرکت وارد نمی‌شود.
  • در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، درصد مالکیت سهامداران تغییر نمی‌کند.

مدرس دوره

سید مصطفی موسوی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو