عنوان درس

یکی از مهم‌ترین الگوهای هارمونیک که با استفاده از فیبوناچی به خوبی قابل شناسایی است، الگوی AB=CD است. در این الگو پس از شناسایی نقطه اصلاحی و قیمت فعلی سهم می‌خواهیم اهداف قیمتی آتی سهم را شناسایی کنیم. برای این کار از فیبوناچی اصلاحی معکوس و همچنین فیبوناچی اکستنشن استفاده می‌کنیم. در صورتی که هر دو این فیبوناچی‌ها محدوده همتراز یکسانی را شناسایی کنند، احتمال واکنش قیمت در آن قیمت بیشتر خواهد بود.

مطالب کلیدی درس

  • در الگوهای هارمونیک هم مانند الگوهای قیمتی منظور از فاصله‌هایی که سهم ممکن است تا آنجا رشد کند، فواصل عمودی است.

مدرس دوره

سید جواد حسینی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو