عنوان درس

رکود یک بخش طبیعی اما ناخوشایند در چرخه اقتصاد است. در تعریف رکود می‌توان این‌گونه گفت که شرایطی است که در آن فعالیت‌های اقتصادی جامعه برای مدت‌زمان بیشتر از چند ماه با افت زیادی روبرو می‌شود. رکود بر بخش‌های مختلفی از جمله تولیدات صنعتی، اشتغال زایی، ساخت‌و سازها و حتی بازار سرمایه‌ و بورس تاثیر می‌گذارد.

مطالب کلیدی درس

  • ساختار اقتصادی می‌تواند شامل سه وضعیت کلی رونق، خنثی و رکود باشد.
  • رکود در تعریفی کلی به معنای حرکت منفی چرخه اقتصاد است.

مدرس دوره

محمد امین رشیدی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو