برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

در افزایش سرمایه از محل سود محل آورده نقدی و مطالبات حال شده که منجر به تخصیص حق تقدم می‌شود، قیمت سهم با توجه به میزان افزایش سرمایه، به صورت تئوریک کاهش پیدا می‌کند. در این درس، فرمول محاسبه قیمت جدید سهم و فرمول ارزش هر حق تقدم مورد بررسی قرار می‌گیرد. علاوه بر این، مفهوم مطالبات حال شده نیز تشریح می‌شود.

مطالب کلیدی درس

  • قیمت تئوریک هر سهم بعد از افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده را می‌توان بر اساس فرمول محاسبه کرد، اما این قیمت قطعی نیست و محدوده تقریبی قیمت را نشان می‌دهد.

مدرس دوره

سید مصطفی موسوی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو