برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

چند روز بعد از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب افزایش سرمایه، نماد شرکت بدون دامنه نوسان بازگشایی می‌شود. در افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها که منجر به تخصیص سهام جایزه می‌شوند، قیمت سهم با توجه به میزان افزایش سرمایه، به صورت تئوریک کاهش پیدا می‌کند. در این درس، فرمول محاسبه قیمت جدید سهم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مطالب کلیدی درس

  • قیمت تئوریک هر سهم بعد از افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها را می‌توان بر اساس فرمول محاسبه کرد، اما این قیمت قطعی نیست و محدوده تقریبی قیمت را نشان می‌دهد.
  • بعد از تصویب افزایش سرمایه، سهم بدون دامنه نوسان بازگشایی می‌شود.

مدرس دوره

سید مصطفی موسوی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو