عنوان درس

نخستین مرحله برای یادگیری یک مهارت جدید، آشنایی با تعاریف علمی آن است. در این درس با مفهوم مدیریت سرمایه و اشتباهات رایجی که درباره آن وجود دارد، آشنا می‌شویم.

مطالب کلیدی درس

  • مدیریت سرمایه دانشی است که با استفاده درست از آن می‌توانید ریسک‌های خود را کنترل کنید.
  • خیلی از افراد به اشتباه تصور می‌کنند که مدیریت سرمایه به معنای به صفر رساندن احتمال ضرر در سرمایه‌گذاری است.
  • با استفاده از اصول مدیریت سرمایه، همچنان ممکن است دارایی شما دچار ضرر بشود، اما این زیان تحت کنترل بوده و شما برای آن برنامه خواهید داشت.

مدرس دوره

امیرحسین آل‌بویه
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو