عنوان درس

اولین نکته اساسی برای ورود به هر بازار مالی، آشنایی با مفهوم ریسک است. ریسک در بازارهای مالی به معنای به خطر افتادن سرمایه‌ای است که شما در آن بازار وارد کرده‌اید. دو مورد از ریسک‌های معمول در بازار سرمایه، ریسک ورود به بازار و ریسک به ازای هر معامله است.

مطالب کلیدی درس

  • همه بازارهای مالی فارغ از نوع آن مقداری ریسک دارند که لازم است پیش از ورود نسبت به آن آگاه باشید.
  • هر معامله‌ای که در بازار سرمایه انجام می‌دهید نیز دارای مقداری ریسک است که بر اساس پارامترهایی مانند حد سود، حد ضرر و میزان نقدشوندگی دارایی تعیین می‌شود.

مدرس دوره

امیرحسین آل‌بویه
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو