عنوان درس

هر کدام از نقاط ماکزیمم و مینیمم که به آنها پیوت (Pivot) هم گفته می‌شود، قدرت و اثرگذاری متفاوتی دارند. به نقاط پیوت اصلی، ماژور و به نقاط پیوت فرعی، مینور گفته می‌شود. با استفاده از اندیکاتور زیگ‌زاگ می‌توان پیوت‌های ماژور را شناسایی کرد و خطوط حمایت و مقاومت ایستا را بر روی آنها رسم کرد. با این کار حساسیت تحلیل نسبت به کندل‌های مینور و کم اهمیت کمتر می‌شود و تحلیل به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود.

مطالب کلیدی درس

  • مفهوم حد ضرر: به جان خریدن مقدار کمی ضرر، بهتر از متحمل شدن ضرری هنگفت است.
  • کاربرد اندیکاتور زیگ‌زاگ: کمک به پیدا کردن نقاط ماکزیمم و مینیمم مهم‌تر برای کمک به رسم خطوط روند

مدرس دوره

سید جواد حسینی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو