عنوان درس

اولین قدم برای ورود به بازارهای مالی، مشخص کردن هدف و نگرش نسبت به آن است. دو نگرش مرسوم به بازار بورس، نگرش کوتاه‌مدت یا نوسانگیری و نگرش بلندمدت یا سرمایه‌گذاری است. همچنین هدف از حضور در بازار سرمایه ممکن است در وهله اول کسب سود و یا جلوگیری از ضرر باشد که هر کدام از این اهداف و نگرش‌ها در نوع استراتژی فعالیت شما در بازار تاثیرگذار خواهد بود.

مطالب کلیدی درس

  • با تعیین هدف خود به عنوان جلوگیری از ضرر به جای کسب سود، طمع معاملاتی خود را کنترل کنید و وارد معاملات بد یا با ریسک کنترل‌نشده نشوید!

مدرس دوره

امیرحسین آل‌بویه
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو