عنوان درس

یکی از مباحث مهم مدیریت سرمایه که تاثیر زیادی در موفقیت سرمایه‌گذار دارد، «چینش صحیح پرتفوی» است. در این درس ابتدا با ۴ دیدگاه سرمایه‌گذاری «نوسانی»، «کوتاه‌مدت»، «میان‌مدت» و «بلندمدت» آشنا می‌شویم. سپس به بررسی مهم‌ترین نکات مربوط به چینش صحیح پرتفوی می‌پردازیم.

مطالب کلیدی درس

  • نباید تمام دارایی خود را در یک سهم سرمایه‌گذاری کنید. چرا که اگر پیش‌بینی شما درست نبوده و قیمت آن سهم کاهش یابد، در این صورت تمام دارایی شما دچار زیان می‌شود.
  • از طرفی تعداد سهام موجود در پرتفوی، نباید به حدی زیاد باشد که فرصت تجزیه و تحلیل هر یک را از دست بدهید. به سرمایه‌گذارن توصیه می‌شود نهایتا ۱۰ سهم مختلف در پرتفوی خود داشته باشند.
  • در بورس صنایع مختلفی نظیر خودرویی، بانکی، دارویی و ... وجود دارد. بهتر است برای کاهش ریسک خود، تمام دارایی‌تان را در یک صنعت سرمایه‌گذاری نکنید.
  • توصیه می‌شود که مبلغی را به عنوان سرمایه پشتیبان و به صورت نقد نگهداری کنید. در این حالت اگر ناگهان فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود، آن را از دست نمی‌دهید.

مدرس دوره

امیرحسین آل‌بویه
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو