برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

قراردادهای آتی و سهام شرکت‌ها، تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند. فعالیت در بازار قراردادهای آتی نیز نسبت به فعالیت در بازار سهام جذابیت‌هایی دارد. در این درس ضمن بررسی این موارد، ریسک‌های فعالیت در بازار قراردادهای آتی کالایی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مطالب کلیدی درس

  • برگه سهام، نشان‌دهنده مالکیت سهامدار در آن شرکت است اما داشتن قرارداد آتی، نشان‌دهنده تعهد در تحویل دادن یا تحویل گرفتن یک کالا در آینده است.
  • وجود اهرم مالی، امکان کسب سود از طریق افزایش یا کاهش قیمت‌ها، کشف بهتر قیمت دارایی پایه و پوشش ریسک مناسب، از جمله جذابیت‌های بازار قراردادهای آتی کالایی است.
  • احتمال عدم موفقیت در خروج به موقع از بازار به علت شرایط عرضه و تقاضا و دامنه نوسان و تاثیر‌پذیری قیمت‌های قراردادهای آتی از متغیرهای متنوع، از جمله ریسک‌های فعالیت در بازار آتی است.

مدرس دوره

مهدی آزاد
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو