عنوان درس

افزایش سرمایه یکی از موضوعاتی است که تقریبا اکثر سهامداران بازار سرمایه با آن سر و کار خواهند داشت. در این دوره به طور کامل کلیه مفاهیم و جزئیات مربوط به افزایش سرمایه و انواع روش‌های آن، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مطالب کلیدی درس

  • افزایش سرمایه به عنوان یکی از مباحث مهم مربوط به بازار سرمایه، نکات و جزئیات زیادی دارد که همه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید آن‌ها را بدانند.

مدرس دوره

سید مصطفی موسوی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو