برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

در این ویدیو قصد داریم با عملگرهای فیلتر نویسی آشنا شویم. عملگرها در ریاضی ضرب، تقسیم، جمع و تفریق هستند. در فیلتر نویسی هم از همین عملگرها استفاده می‌کنیم. به‌عنوان مثال برای فیلتر نویسی در خصوص یک سهم می‌توان گفت که قیمت پایانی سهم n مقدار باشد و آخرین قیمت نیز n مقدار. در اینجا به‌جای «و» از «&&» استفاده می‌کنیم و کد را می‌نویسیم.

مطالب کلیدی درس

  • زمانی که در یک شرط از «و» استفاده می‌شود، به این معنی است که باید هر دو شرط برقرار باشد.
  • زمانی که در یک شرط از «یا» استفاده شود، به این معنی است که تنها یکی از شرط‌ها می‌تواند برقرار باشد.

مدرس دوره

امیر محمد ملکی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو