برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

چنگال اندروز از دو بخش تشکیل می‌شود: خط میانی (Median Line) و خطوط جانبی یا MLH که به موازات خط میانی رسم می‌شوند. از نظر نوع رسم نیز چنگال اندروز به دو نوع چنگال با شیب کم و چنگال با شیب زیاد تقسیم می‌شود. در این درس، به بررسی این موارد پرداخته می‌شود.

مطالب کلیدی درس

  • خطوط کناری چنگال اندروز مشابه خط میانی آن، می‌توانند به عنوان محدوده حمایتی و مقاومتی در نظر گرفته شوند.
  • در چنگال با شیب زیاد، انتهای خط میانی، خارج از محدوده خطوط کناری آن قرار می‌گیرد.
  • در چنگال با شیب کم، انتهای خط میانی، داخل محدوده خطوط کناری آن قرار می‌گیرد.

مدرس دوره

امیرحسین آل بویه
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو