برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

در درس قبلی، دو استراتژی معاملاتی بر اساس چنگال اندروز با در نظر گرفتن واگرایی و بدون در نظر گرفتن واگرایی بررسی شد. در این درس نیز به بررسی یک استراتژی معاملاتی دیگر بر اساس ترکیب اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) با چنگال اندروز پرداخته می‌شود.

مطالب کلیدی درس

  • با توجه به در نظر گرفتن نقاط برخورد خطوط اندیکاتور استوکاستیک با یکدیگر و ترکیب آن با چنگال اندروز نیز می‌توان یک استراتژی معاملاتی تعیین کرد.

مدرس دوره

امیرحسین آل بویه
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو