عنوان درس

بازار سرمایه محلی مناسب برای سرمایه‌گذاری است به شرط آن‌که تمامی قواعد و اصول آن به‌درستی رعایت شود و با آگاهی لازم به این بازار وارد شوید. در این دوره آموزشی قصد داریم درباره مزایا، معایب و هرآنچه که به بازار سرمایه مربوط می شود صحبت کنیم. هر بازاری که در آن تجارتی صورت می‌گیرد و یا مربوط به سرمایه‌گذاری می‌شود، بازار سرمایه است.

مطالب کلیدی درس

  • در این دوره با اصول اولیه بازار سرمایه، مزایا و معایب آن آشنا خواهید شد.

مدرس دوره

محمد امین رشیدی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو