عنوان درس

در این دوره آموزشی قصد داریم توضیحاتی را در خصوص مجامع شرکت‌های بورسی ارائه کنیم و هر آنچه که سرمایه‌گذاران نیاز دارند تا درباره مجامع شرکت‌های بورسی بدانند در این دوره بررسی خواهد شد.

مطالب کلیدی درس

  • منظور از مجمع شرکت‌هایی بورسی این است که تمام سهامداران و مدیران یک شرکت سهامی به منظور گفتگو و تعیین وضعیت شرکت، یک گردهمایی را تشکیل بدهند.

مدرس دوره

سید مصطفی موسوی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو