برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

هر مجمع یا جلسه‌ای باید توسط شخص یا اشخاصی اداره شود که این اشخاص با نظارت و اداره جلسه، باعث می‌شوند روند جلسه به‌صورت عادی پیش‌برود و از خروج جلسه از دستورکار جلسه جلوگیری می‌کنند. این اقدام در مجامع توسط هیئت رئیسه مجمع انجام می‌شود. نحوه انتخاب رئیس مجمع در اساس‌نامه شرکت‌ها درج شده است که ممکن است رئیس‌هیئت مدیره یا یکی از سهام‌داران باشد. گاهی ممکن است مجمع تشکیل شده به‌منظور عزل یکی از مدیران شکل گرفته باشد که در این خصوص نیاز است رئیس مجمع از بین سهام‌داران انتخاب گردد، اما به‌طور معمول رئیس مجمع در سایر مجامع با دستور کار متفاوت، هیئت‌رئیسه شرکت تعیین می‌شود. در کنار رئیس مجمع ۲ نفر از سهام‌داران به‌عنوان ناظر و یک نفر نیز به عنوان منشی انتخاب می‌شوند که جلسه را اداره می‌کنند.

مطالب کلیدی درس

  • هیئت رئیسه مجمع متشکل از رئیس‌ هیئت‌مدیره، ۲ نفر ناظر و منشی است.
  • وظیفه منشی هیئت‌رئیسه مجمع، آماده کردن صورت‌جلسات است که انتخاب او لزوما نباید از بین سهام‌داران باشد.

مدرس دوره

سید مصطفی موسوی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو