برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

صندوق سهامی اطلس از نوع ETF است. با مراجعه به سایت صندوق اطلس به آدرس atlasetf.com می‌توان قیمت صدور، نمودار قیمتی و از طریق گزارش های صندوق بازدهی دوره‌ایی را بررسی کرد. مهمترین هزینه صندوق اطلس کارمزد مدیر است.

مطالب کلیدی درس

  • در بازه یکساله منتهی به ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ بازدهی صندوق اطلس ۶۰/۲۹٪ و بازدهی شاخص بورس ۵۲/۴۲٪ بوده است.

مدرس دوره

امیرحسین حسنی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو