برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

به طور کلی هر سرمایه‌گذار باید برای خود سه سبد با نام‌های «سبد امنیت»، «سبد رشد» و «سبد رویا» در نظر گرفته و سرمایه خود را در آن‌ها قرار دهد. در این درس با مفهوم هر یک از این سبدها و روش‌ مدیریت آن‌ها آشنا می‌شویم.

مطالب کلیدی درس

  • سبد امنیت مربوط به بخشی از سرمایه شما می‌شود که تمایل ندارید هیچگونه ریسکی متحمل آن شود. معمولا این بخش از سرمایه هر فرد، در بازارهای کم ریسک مثل سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌شود.
  • سبد رشد مربوط به بخشی از سرمایه شما می‌شود که حاضرید ریسک بیشتری را برای آن متحمل شوید تا بازدهی بیشتری کسب کنید.
  • سبد رویا مربوط به سودهایی است که از سبد رشد شما به دست می‌آید. به بیان دیگر سود حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، به سبد رویا منتقل می‌شود. سپس می‌توان بخشی از «سبد رویا» را به «سبد امنیت»، بخشی را به «سبد رشد» و بخشی را نیز برای نیازهای روزمره هزینه کرد.

مدرس دوره

امیرحسین آل‌بویه
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو