برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

اگر بخواهیم یک بررسی کلی در ساختار بازارسرمایه داشته باشیم، در راس آن شورای عالی بورس اوراق بهادار قرار دارد. بخشی از تصمیمات سازمان بورس اوراق بهادار در شورای عالی بورس تصویب می‌شوند. به همین منظور از لحاظ امنیت و تضمین مالی نیز سرمایه‌گذاران می‌توانند اطمینان خاطر داشته باشند که خطری سرمایه‌ آنان را تهدید نخواهد کرد و اشخاص مهمی از ارکان بخش دولتی و خصوصی ساخاتار بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند که این بازار را کنترل می‌کنند..

مطالب کلیدی درس

  • شورای عالی بورس اوراق بهادار متشکل از چند متخصص و خبره اقتصادی در بخش‌های خصوصی است.
  • رییس سازمان بورس توسط رییس شورای عالی بورس اوراق بهادار (وزیر اقتصاد) انتخاب می‌شود.

مدرس دوره

محمد امین رشیدی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو