عنوان درس

با راست کلیک کردن بر روی نمودار در ایزی‌چارت، لیستی از امکانات نمودار ظاهر می‌شود. مواردی از جمله «برو به تاریخ»، «تنظیمات پیش‌فرض»، «تغییر نماد»، «تغییر بازه» و «symbol info» در فهرست راست کلیک نمودار قرار دارند. همچنین امکان دسترسی به اندیکاتورها و مواردی که به چارت اضافه شده است وجود دارد.

مطالب کلیدی درس

  • گزینه «برو به تاریخ» برای نمایش چارت یک تاریخ خاص است.
  • گزینه تغییر بازه برای تغییر «دوره زمانی» (time frame) چارت است.
  • گزینه «symbol info» اطلاعات و جزییات نماد را نشان می‌دهد.

مدرس دوره

میر سجاد موسوی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو