عنوان درس

ابزارهای رسم موجود در ایزی‌چارت شامل خط‌های عمودی، خط‌های پیکان‌دار و خطوط تمدید شده هستند. امکانات دیگری مثل کپی کردن ابزار ترسیم شده، قفل کردن ابزار برای جلوگیری از حذف ناخواسته و نمایش یا عدم نمایش آن‌‌ها نیز در نوار ابزار عمودی موجود است. ابزارهای پیشرفته‌تر که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده هستند، مانند فیبوناچی اصلاحی، پیچفورک‌ها، پیچ‌فن‌ها و … در گزینه سوم نوار ابزار افقی ایزی‌چارت قرار دارد.

مطالب کلیدی درس

  • در صورت انتخاب دو نقطه روی نمودار و فعال بودن خطوط تمدید شده، انتهای نقاط امتداد پیدا می‌کنند.
  • امکان اضافه کردن متن، یادداشت و انواع پیکان‌ها در گزینه پنجم نوار ابزار افقی ایزی‌چارت وجود دارد.

مدرس دوره

میر سجاد موسوی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو