عنوان درس

در این دوره به بررسی اطلاعات با اهمیت موجود در سامانه کدال خواهیم پرداخت. سامانه کدال برای سرمایه‌گذاران حائز اهمیت است، به این دلیل که تمامی اطلاعیه‌های شرکت‌ها در این سامانه ثبت و منتشر می‌شوند.

مطالب کلیدی درس

  • از جمله گزارش‌های موجود در سامانه کدال می‌توان به گزارشاتی در خصوص وضعیت حق‌تقدم شرکت‌ها، گزارش فصلی شرکت‌ها، مهلت استفاده از حق‌تقدم‌ها و … اشاره کرد.

مدرس دوره

علیرضا بهارلو
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو