برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

ٰسرانه خرید حقیقی از طریق فرمول «حجم خرید خریداران حقیقی تقسیم بر تعداد خریداران حقیقی» به‌دست می‌آید که نشانگر میانگین تعداد خرید هر سرمایه‌گذار حقیقی است.

مطالب کلیدی درس

  • برای کپی کردن کدهای فیلتر نویسی می‌توانید از قسمت راهنمای ساخت فیلتر در سایت tse.tmc استفاده کنید.

مدرس دوره

امیر محمد ملکی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو