برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

بودجه عمرانی زیرساختی برای ساخت و ساز جاده‌ها، خطوط حمل و نقل و… استفاده می‌شود. دولت سهم این بودجه را بیشتر از بودجه جاری در نظر می‌گیرد، چراکه بودجه جاری هزینه‌زا است و این هزینه مصرف می‌شود اما مسیر توسعه و آبادانی کشور از بودجه زیرساخت عبور می‌کند.

مطالب کلیدی درس

  • اگر دولت بودجه جاری را بیشتر در نظر بگیرد باعث افزایش حقوق و درآمد در جامعه می‌شود. در صورت ناکارآمدی در بخش مشاغل و افزایش درآمد این بخش، بخش تولید رشدی نخواهد داشت و در نتیجه میزان عرضه و تقاضا در جامعه برابر نخواهد بود.

مدرس دوره

محمد امین رشیدی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو