عنوان درس

اگر قصد استاده از ایزی‌فیلتر در ایزی‌تریدر را دارید، حتما باید از نسخه دسکتاپ (کامپیوتر) ایزی‌تریدر استفاده کنید. زمانی که به ایزی‌تریدر وارد می‌شوید، با ۶ فیلتر صف خرید، صف فروش، در آستانه صف خرید، در آستانه صف فروش، اشباع خرید و اشباع فروش مواجه خواهید شد. به‌عنوان مثال اگر بر روی گزینه صف خرید کلیک کنید، نمادهایی که در بازار صف خرید برای آن‌ها تشکیل شده است را مشاهده خواهید کرد.

مطالب کلیدی درس

  • بخش ایزی‌فیلتر در ایزی‌تریدر همراه وجود ندارد و برای استفاده از این بخش تنها باید از نسخه دسکتاپ (کامپیوتر) استفاده کنید.

مدرس دوره

علیرضا بهارلو
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو