برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

نهاد‌های مالی شامل شرکت‌های تامین سرمایه، شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های مشاوره عرضه و پذیرش، شرکت‌های هلدینگ مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌شوند. شرکت تامین سرمایه شرکتی است که به‌عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عموم سرمایه‌گذاران در بازار اولیه فعالیت می‌کند. شرکت‌های کارگزاری واسطه بین خریدار و فروشندگان اوراق بهادار جهت نقل و انتقال بین آن‌ها هستند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز با هدف انجام سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مختلف به منظور کسب سود به وجود آمدند. شرکت‌های هلدینگ در واقع یک شرکت مادرهستند که در زیرمجموعه خود شرکت‌های کوچکتری دارند و بر فعالیت آن‌ها نظارت می‌کنند.

مطالب کلیدی درس

  • زمانی که یک شرکت قصد ورود به بورس و فرابورس را دارد ملزم به رعایت الزاماتی است که شرکت‌های مشاور عرضه و پذیرش کار تطبیق و بررسی این الزامات را انجام می‌دهند.
  • شرکت‌های تامین سرمایه ممکن است گاهی بر اساس قرارداد متعهد شوند که بخشی از اوراق بهادار شرکت‌ که فروش نرفته است را خریداری کنند.
  • یک شرکت هلدینگ، با خرید سهام شرکت‌های دیگر سعی می‌کند حق رای عمده آن‌ها را به‌دست آورد تا بتواند در تصمیمات مهم شرکت نقش داشته و آن را مدیریت کند.
  • قیمت‌گذاری، بازاریابی و فروش اوراق بهادار شرکت‌ها را در انتشار اولیه از طریق عرضه عمومی یا خصوصی از جمله وظایف شرکت‌های تامین سرمایه است.

مدرس دوره

علیرضا بهارلو
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو