عنوان درس

نهادهای مالی بازار سرمایه به چهار دسته شرکت‌های تامین سرمایه، کارگزاران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازارگردانان طبقه‌بندی می‌شوند. در تعریف شرکت‌های تامین سرمایه می‌توانیم بگوییم که این نهاد به شرکت‌هایی که به تامین مالی نیاز دارند مشاوره می‌دهند. شرکت‌های کارگزاری به عنوان واسط میان سرمایه‌گذاران و سازمان بورس و اوراق بهادار ایفای نقش می‌کنند. در واقع کارگزاران اشخاص حقوقی هستند که به نمایندگی مشتریان و بنا به درخواست آن‌ها اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار و ارائه سایر خدمات در بازار سرمایه می‌کنند.

مطالب کلیدی درس

  • مشاوره شرکت‌های تامین سرمایه می‌تواند به‌صورت راهنمایی در خصوص عرضه اولیه و یا فروش دارایی‌های غیر مولد باشد. در واقع این شرکت‌ها راه درست سرمایه‌گذاری و تامین مالی را به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهند.
  • خرید و فروش سهام که توسط کارگزاران به عنوان واسطه انجام می‌شود مشمول هزینه است و این هزینه به‌صورت کارمزد از معاملات سرمایه‌گذاران کسر می‌شود.

مدرس دوره

محمد امین رشیدی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو