برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

اختیار معامله به دو دسته اختیار معامله خرید (call) و اختیار معامله فروش (put) تقسیم می‌شود. خود اختیار معامله خرید و اختیار معامله فروش نیز به صورت جداگانه قابل خرید و فروش هستند.

مطالب کلیدی درس

  • «Long call option» به معنی خرید اختیار معامله خرید و «Short call option» به معنی فروش اختیار معامله خرید است.
  • «Long put option» به معنی خرید اختیار معامله فروش و «short put option» به معنی فروش اختیار معامله فروش است.

مدرس دوره

مهدی آزاد
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو