برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

 صندوق های بخشی، یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی است که در یک صنعت خاص سرمایه‌گذاری می‌کنند. صندوق‌‌های بخشی باعث ایجاد تنوع در سبد دارایی می‌شوند و نیاز سرمایه‌گذارن با سلیقه‌های متفاوت را بر‌طرف می‌کنند.

مطالب کلیدی درس

  • مطابق با امیدنامه صندوق‌های بخشی، باید حداقل ۷۰ درصد از کل دارایی‌ها را در یک صنعت خاص سرمایه‌گذاری کنند.

مدرس دوره

امیرحسین حسنی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو