برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

برای هر نقطه در بازه ۲۶ کندلی، تنکانسن و کیجونسن را محاسبه و تقسیم بر دو میکنیم سپس عدد محاسبه شده را ۲۶ کندل روی نمودار به سمت جلو شیفت می دهیم. سنکو ای زمانی که قیمت به آن می‌رسد یک خاصیت حمایتی یا مقاومتی می‌تواند نسبت به قیمت از خودش نشان دهد.

مطالب کلیدی درس

  • فرمول محاسبه سنکو‌ ای: (مقدار تنکانسن در ۲۶ دوره زمانی قبل + مقدار کیجونسن در ۲۶ دوره زمانی قبل) / ۲

مدرس دوره

میرسجاد موسوی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو