برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

بازه‌ی محاسبه سنکو‌بی ۵۲ کندل است و در این بازه ۵۲ کندلی بالاترین و پایین ترین قیمت را در نظر می‌گیریم و تقسیم بر دو کرده تا سنکو‌بی به دست آید. اما نیاز است قیمتی که به دست می‌آید را ۲۶ کندل به سمت جلو شیفت دهیم تا محل سنکو‌بی مشخص شود. 

مطالب کلیدی درس

  • چون سنکو‌بی ۲۶ کندل جلوتر از قیمت قرار دارد ما میتوانیم حمایت ها و مقاومت هایی که جلوتر شکل گرفته است را بشناسیم.

مدرس دوره

میرسجاد موسوی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو