برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

برای محاسبه تنکانسن نیاز است که با استفاده از ابزار خط‌کش در یک بازه ۹ کندلی بالاترین و  پایین‌ترین قیمت را مشخص کنید. هر نقطه نشان‌دهنده میانگین بیش‌ترین قیمت و کمترین قیمت در ۹ دوره قبلی است.

مطالب کلیدی درس

  • فرمول محاسبه‌ی تنکانسن = ( پایین ترین قیمت در ۹ دوره قبلی + بالاترین قیمت در ۹ دوره قبلی) / ۲

مدرس دوره

میرسجاد موسوی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو