عنوان درس

در این دوره به توضیح در خصوص ایزی فیلتر در سامانه معاملاتی ایزی‌تریدر خواهیم پرداخت و درباره‌ی نحوه فیلتر کردن نماد‌ها بر اساس انواع پارامتر‌ مانند صف خرید و فروش، انواع بازدهی‌ و... صحبت می‌کنیم.

مطالب کلیدی درس

  • در این دوره یاد می‌گیرید که چگونه می‌توانید با استفاده از ایزی‌فیلتر، نماد‌های مختلفی که در بازار وجود دارد را تفکیک و فیلتر کنید.

مدرس دوره

علیرضا بهارلو
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو