برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

زمانی که از یک سرمایه‌گذاری ۳۰ درصد بازدهی کسب می‌کنید، در صورت وجود تورم، میزان بازدهی حقیقی کسب شده از آن سرمایه‌گذاری کمتر از ۳۰ درصد خواهد بود. به‌عنوان مثال شخصی سهامی را از یکی از صنایع بورسی خریداری می‌کند و از این سرمایه‌گذاری خود سالانه ۳۰ درصد بازدهی کسب می‌کند. اگر نرخ تورم در این مدت ۲۵ درصد باشد، با در نظر گرفتن نرخ تورم، در واقع شخص ۵ درصد بازدهی حقیقی از سهام خود دریافت کرده است.

مطالب کلیدی درس

  • «بازده» به‌معنای مجموعه مزایایی است که در طول یک دوره به سهم تعلق می‌گیرد که این دوره متناسب با افق زمانی سرمایه‌گذاری فرد می‌تواند روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه تغییر کند.

مدرس دوره

محمد امین رشیدی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو