عنوان درس

در این بخش از دوره ویدیویی فیلتر نویسی مقدماتی قصد داریم علائم اختصاصی عمق بازار، بازه‌ها و قیمت مجاز را شرح دهیم. در حال حاضر امکان استفاده از سه ردیف از مقادیر عمق بازار در فیلتر نویسی وجود دارد که برای هر کدام از آن‌ها علائم خاصی در نظر گرفته شده است.

مطالب کلیدی درس

  • بازه روز به معنی نوسان قیمت سهم در یک محدوده است.
  • قیمت مجاز به معنی دامنه‌ای است که سهم می‌توانسته در آن نوسان کند.

مدرس دوره

امیر محمد ملکی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو