عنوان درس

در این دوره آموزشی به معرفی و صحبت در خصوص ابزارمالی می‌پردازیم که از طریق آن می‌توان کالاهایی را با مشخصات معین و تعیین شده، در جهت سرمایه‌گذاری معامله کرد.

مطالب کلیدی درس

  • گواهی سپرده‌کالایی را می‌توان به‌عنوان ابزاری مالی در نظر گرفت که از طریق این ابزار امکان خرید و فروش کالا در بورس فراهم می‌شود. این گواهی برای هر کالا به صورت مشخص و در مقدار معینی صادر می‌شود.

مدرس دوره

سید مصطفی موسوی
کارشناس بازارسرمایه

رویدادهای پیش رو