عنوان درس

مدیریت سرمایه، دانشی است که به شما کمک می‌کند تا با مدیریت صحیح ریسک‌های سرمایه‌گذاری، احتمال موفقیت خود را افزایش دهید. در این دوره آموزشی ابتدا با مفهوم مدیریت سرمایه آشنا می‌شویم. سپس انواع ریسک‌ها را شناخته و در آخر تکنیک‌هایی برای مدیریت صحیح سرمایه فرا می‌گیریم.

مطالب کلیدی درس

  • با یادگیری اصول مدیریت سرمایه و استفاده صحیح از آن‌ها، شانس موفقیت شما در سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند.

مدرس دوره

امیرحسین آل‌بویه
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو