عنوان درس

دانش تابلوخوانی از بازارهای موازی بازارسرمایه مانند بازار فارکس و ارزهای دیجیتال نشات گرفته که راهی بازارسرمایه ایران شده‌اند. این بازاهای موازی شامل مباحث تکنیکالی می‌شوند. به همین دلیل محدودیت‌هایی که در بازار سرمایه ایران (مانند دامنه‌نوسان) وجود دارند را شامل نمی‌شوند و در این خصوص باید آموزش‌های لازم را فرا بگیرید. در این دوره با اصطلاحات و اطلاعاتی در خصوص تابلوخوانی به منظور بالا بردن آگاهی و دانش، همچنین یادگیری مفهوم تابلوخوانی در بازارسرمایه ایران آشنا می‌شوید.

مطالب کلیدی درس

  • در بازارسرمایه ایران نباید تنها به تابلوخوانی که پایه و اساس آن بازارهای موازی است اکتفا کنید و نیازمند کسب دانش و مهارت در این زمینه می‌باشید درکنار تفسیر درست از یک سهم، و انواع تحلیل‌های انجام شده خروجی مناسب را می‌توان از آن سهم انتظار داشت.

مدرس دوره

سید جواد حسینی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو