برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

صندوق‌های پیشتاز، پیشرو، امیدتوسعه و اطلس از جمله صندوق‌های سهامی کارگزاری مفید هستند. در صفحه مخصوص به هر صندوق (آدرس اینترنتی)، امکان مشاهده تاریخ شروع به‌کار و تاسیس صندوق، میزان خالص دارایی‌ها و قیمت صدور ابطال واحد‌ها قابل مشاهده است. برای خرید صندوق‌های پیشتاز، پیشرو و امیدتوسعه باید به‌صورت حضوری به کارگزاری مراجعه شود. در خصوص صندوق های صدور و ابطالی زمانی که وجهی واریز می‌شود، خرید به قیمت روزکاری بعدی محاسبه می‌شود. برای ابطال نیز در زمان ابطال وجه ۲ روز کاری بعد سرمایه شما از بازار خارج می‌شود و طی این دو روز سود و زیان بازار نیز شامل سرمایه شما می‌شود.

مطالب کلیدی درس

  • صورت‌های مالی صندوق‌ها در روز ۱۰ هرماه منتشر می‌شود و امکان مشاهده عملکرد مدیر صندوق در نشانی اینترنتی مختص به هر صندوق قابل مشاهده است.
  • در امیدنامه صندوق‌ها بازه زمانی حداکثر ۷ روزه و حداقل ۲ روزه برای پرداخت وجه درج شده است که کارگزاری مفید همیشه سعی بر پرداخت ۲ روزه مبالغ به سرمایه‌گذاران خود دارد.

مدرس دوره

امیرحسین حسنی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو