عنوان درس

علم اقتصاد در نگاه بسیاری از افراد با فرمول‌های پیچیده‌ی ریاضی و نمودارها و تحلیل‌های سخت گره خورده است. اما مشکل اصلی پیچیدگی اقتصاد نیست، بلکه آموزش آن است. هر شخصی که بینش و دید اقتصادی مناسبی داشته باشد، بهتر می‌تواند به بازار سرمایه ایران وارد شود و سرمایه‌گذاری خود را شروع کند. در این دوره قصد داریم درباره‌ی انواع نرخ ارز، انواع بودجه و اثرات آن بر بازار سرمایه و همچنین سیاست‌های واردات و صادرات و تاثیرات آن بر بازار سرمایه صحبت کنیم.

مطالب کلیدی درس

  • بازار سرمایه کشور به عنوان یکی از ارکان مالی و اقتصادی از برنامه‌ریزی بودجه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار می‌گیرد، به‌گونه ای که تاثیر هرکدام از ردیف‌های بودجه بر صنایع می‌تواند نوع استراتژی سرمایه‌گذاران را تغییر دهد.

مدرس دوره

محمد امین رشیدی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو