عنوان درس

اگر شخصی بتواند مفاهیم اقتصادی را به‌خوبی درک کند، می‌تواند موقعیت‌های مناسب سرمایه‌گذاری را کشف و تصمیمات بهتر و مناسبی را برای سرمایه‌گذاری اتخاذ کند. در این دوره قصد داریم درباره‌ی انواع نرخ ارز، انواع بودجه و اثرات آن بر بازار سرمایه و همچنین سیاست‌های واردات و صادرات و تاثیرات آن بر بازار سرمایه صحبت کنیم.

مطالب کلیدی درس

  • بازار سرمایه کشور به عنوان یکی از ارکان مالی و اقتصادی از برنامه‌ریزی بودجه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. با توجه به تاثیرگذاری هرکدام از ردیف‌های بودجه بر صنایع، تغییر آن‌ها می‌تواند نوع استراتژی سرمایه‌گذاران را تغییر دهد.

مدرس دوره

محمد امین رشیدی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو