عنوان درس

دیده‌بان (market watch) گزینه‌ای است که در آن شما می‌توانید نمادهایی را جهت بررسی زیر نظر بگیرید. با اضافه کردن هر نماد به دیده‌بان خود می‌توانید تنها با یک کلیک نمودار آن نماد را مشاهده کنید.

مطالب کلیدی درس

  • امکان زیرنظر گرفتن نمادها در مفید تریدر وجود دارد.
  • دیده‌بان در مفید تریدر قابلیت شخصی سازی دارد.

مدرس دوره

امیر حسین آل بویه
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو