برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

نامی یک صندوق درآمد ثابت از نوع صدور و ابطالی است. از طریق سایت این صندوق به آدرس namifund.com می‌توان ارزش خالص دارایی ها، قیمت صدور و ابطال صندوق و همچنین بازدهی صندوق را بررسی کرد. 

مطالب کلیدی درس

  • دارنده صندوق نامی می‌تواند تصمیم بگیرد که بخشی از دارایی را هر ماه به عنوان سود دریافت یا بخشی از دارایی مجدد در واحد های صندوق سرمایه‌گذاری شود.

مدرس دوره

امیرحسین حسنی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو