برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

اولین قدم تعیین حمایت‌ها و مقاومت‌ها برای تعیین هدف قیمتی، سپس بررسی اینکه چیکو‌اسپن کراسی با قیمت دارد یا خیر، کیجو‌نسن و تنکا‌نسن حالت تعادلی به خودشان گرفته اند یاخیر و شکل ها و در انتها نیز فرمت های ابر‌کومو را بررسی کنید.

مطالب کلیدی درس

  • اگر سیگنال ها تداخلی داشته باشند، وزن را به سیگنال‌های (مثبت یا منفی) می‌دهیم که تعدادش بیشتر است.

مدرس دوره

میرسجاد موسوی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو