برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

بازار سرمایه دارای نوسان است و نباید با سودها و ضررهای روزانه تصمیم هیجانی گرفته شود. در بازار سرمایه دو نوع ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک وجود دارد. ریسک سیستماتیک شامل کل بازار می‌شود و با خبر و وقایع بین‌المللی به‌وجود می‌آید. ریسک غیرسیستماتیک نیز شامل وقایع و اتفاقات به‌وجود آمده برای صنعت یا شرکت خاصی است که موجب ایجاد نوسان در سهام می‌شود.

مطالب کلیدی درس

  • ریسک سیستماتیک مربوط به اخبار داخلی شرکت و ریسک غیرسیستماتیک مربوط به اخبار خارجی و بین‌المللی در خصوص صنعت یا بازار مربوطه است.

مدرس دوره

محمد امین رشیدی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو