برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

درافزایش سرمایه از محل صرف سهام، سهام جدید از طریق پذیره نویسی به قیمتی بالاتر از قیمت اسمی به فروش می‌رسد. افزایش سرمایه از محل صرف سهام نیز خود به دو نوع با سلب حق تقدم و بدون سلب حق تقدم تقسیم می‌شود. در این درس، این نوع از افزایش سرمایه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مطالب کلیدی درس

  • منظور از صرف سهام، مبلغ مازاد بر مبلغ اسمی هر سهم (هزار ریال) است که شرکت به ازای هر سهم دریافت می‌کند.
  • در افزایش سرمایه از محل صرف سهام بدون سلب حق تقدم، سهامداران فعلی برای شرکت در افزایش سرمایه اولویت دارند. از همین رو، با توجه به تعداد سهام تحت مالکیت هر سهامدار و میزان افزایش سرمایه، به سهامداران حق تقدم تخصیص پیدا می‌کند.
  • در افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم، اولویتی برای سهامداران فعلی برای شرکت در افزایش سرمایه وجود ندارد و سهام جدید، از طریق پذیره‌نویسی در مدت کوتاهی در بازار به فروش می‌رسد.

مدرس دوره

سید مصطفی موسوی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو